Electron stopt

1 december 2021

Persbericht

Electron | MotMot gallery sluit 1 januari haar deuren

Breda, 1 december – Electron | MotMot gallery is genoodzaakt per 1 januari 2022 haar activiteiten te staken. Door stijgende huisvestingslasten, lagere gemeentelijke bijdrage en gebrek aan perspectief is het voor Electron | MotMot gallery niet langer mogelijk de activiteiten voort te zetten.

Sinds 2017 werkt Stichting Beeldmakers Breda in en aan Electron. De stichting is door kunstenaars opgericht om, in opdracht van de gemeente Breda, Electron te transformeren tot ondernemende, open en inclusieve broedplaats. Sindsdien is gewerkt aan het bouwen van een community van kunstenaars en creatieve ondernemers. MotMot gallery werd ingericht als podium voor exposities, poëzie avonden, performances, muziekoptredens en netwerk events. Electron | MotMot gallery kreeg landelijke erkenning voor de aanpak. Deze zomer werden door de provincie Noord-Brabant impulsgelden toegekend voor de verdere ontwikkeling van de broedplaats. Ook is Electron founding partner in CrossArts, het winnende en door de gemeente Breda gefinancierde concept voor de ontwikkeling van een Kunsthal.

 

Helaas ziet Electron zich ook geconfronteerd met een aantal negatieve ontwikkelingen. Zo ontbreekt het aan de kant van de Gemeente Breda op een duidelijke visie en een perspectief op de ontwikkeling van broedplaatsen in Breda, in het bijzonder het Havenkwartier. Waar Electron binnen de in het ‘gebiedsperspectief Havenkwartier’ gestelde termijn van vijf jaar de broedplaats ontwikkeling voortvarend ter hand nam en daarmee een landelijke voorbeeldfunctie kreeg voor initiatieven elders, bleef de gemeente Breda achter. Dat maakt het voor Electron onmogelijk om zich goed te positioneren.

Tegelijkertijd wordt het beschikbare budget voor de activiteiten van Electron komend jaar fors lager. Ten opzichte van 2021 wordt het beschikbare subsidiebedrag met minimaal € 37.000 gekort. Ondertussen is het huurbedrag dat Electron aan de gemeente moet betalen fors gestegen. Al sinds 2005 werd de publieksruimte, waar de stichting nu zorg voor draagt, om niet verhuurd. Nu bedraagt in het nieuwe huurcontract de huur exclusief energielasten € 46.411, en bedraagt de looptijd ervan slechts drie maanden. Hierdoor is het onmogelijk om de doelstellingen en activiteiten van Electron te realiseren. Ook kan niet meer worden voldaan aan de voorwaarden voor de provinciale impuls-gelden, waarvoor minimaal 50% cofinanciering is vereist. Het bedrag vanuit de provincie komt daarmee ook te vervallen.

De beslissing om de activiteiten te staken wordt niet lichtzinnig genomen. De afgelopen maanden is intensief nagedacht en overlegd over mogelijkheden waarmee Electron in 2022 open kan blijven. Maar de onzekerheid trekt een zware wissel op de medewerkers van Electron. Gebrek aan toekomstperspectief en de gebrekkige financiering vanuit de gemeente, maken continuering op dit moment onverantwoord. 

 

Daarmee komt een einde aan ontmoetingen, werkperiodes, exposities, spoken word-avonden, concerten, performances en andere culturele events. De makers die een atelier of werkplaats huren in Electron blijven in het pand gehuisvest. De ondersteuning, begeleiding en verbindende inzet van Stichting Beeldmakers, drijvende kracht achter Electron, komt echter te vervallen. Arbeidsovereenkomsten van de 11 medewerkers, waarvan drie met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden per 31 december a.s. beëindigd.

De stichting is ervan overtuigd dat een broedplaats, die een structurele impact heeft op de creatieve en economische aantrekkingskracht van Breda, onder andere condities haalbaar is. Dat broedplaatsen op den duur net zo vanzelfsprekend zijn als musea, zoals in het cultuurbeleid is geopperd. Aan het vastgoed ontwikkelplan van de broedplaats blijft de stichting op vrijwillige basis doorwerken, in vol vertrouwen het in betere tijden of op andere plek te kunnen realiseren. Ook blijft Stichting Beeldmakers Breda als partner betrokken bij CrossArts.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOOT VOOR REDACTIE | Het statement aan huurders en betrokkenen vind u hier >>>
Voor meer info: E: info@electronbreda.com | W: www.electronbreda.com

Bezoekadres MotMot gallery: Belcrumweg 19 | 4815HA Breda
Openingstijden MotMot gallery: vrij: 12:00 – 17:00 | za /  zo: 12:00 – 17:00