Electron in Urbanism Master Studio

1 februari 2021

Op de TU Eindhoven start onderwijsproject Cultural Incubators in Place. Studenten aan de masteropleiding Architecture, Building and Planning onderzoeken de ontwikkeling van broedplaatsen in relatie tot stedelijke ontwikkeling. In dit project zijn nog twee andere broedplaatsen onderwerp van onderzoek: TAC (Eindhoven) en Tramkade (Den Bosch).

De broedplaatsen staan alledrie voor grote veranderingen:
  • Electron ligt centraal in het Havenkwartier, waar de komende jaren een ingrijpende herontwikkeling plaatsvindt met behoud van cultureel maatschappelijk vastgoed.
  • Hetzelfde geldt voor de locatie van De Waardenmakers, een voormalig industrieel gebied ten noorden van het centrum van ’s-Hertogenbosch.
  • TAC werkt op dit moment samen met de projectontwikkelaar Focus Real Estate samen aan plannen voor de verbouwing en de nieuwbouw van de broedplaats in combinatie met de ontwikkeling van appartementen.

Hamvraag voor de studenten is: hoe krijgt een broedplaats een duurzame plek binnen deze nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zonder de vrijheid en ruimte om te experimenteren te verliezen. Beter gezegd: hoe kan een gebied worden ontwikkeld dat profiteert van de energie die een broedplaats opwekt? Vanaf mei sluiten studenten van de Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg en van de Fontys opleiding Vastgoed & Makelaardij zich aan bij het project. Zij zullen de (voorlopige) resultaten gebruiken als input voor hun eigen onderzoek. Voor de zomer organiseren we een bijeenkomst om de resultaten te delen met de partners Bloeiende Broedplaatsen.

 

Voor Electron is dit onderzoek een belangrijke toevoeging op haar ontwikkelplannen naar behoud van maatschappelijk erfgoed en een zelfredzame creatieve broedplaats. Komende maanden zul je hier meer over horen.  Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief of mail voor een gesprekje naar info@electronbreda.com.

Bloeiende Broedplaatsen is een gezamenlijk initiatief van het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen en TU/e Urban Labs van de faculteit Bouwkunde in samenwerking met de Nederlandse creatieve huisvestingssector. Dit onderzoek wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.