Atelierselectie – procedure

In een broedplaats geldt vaak een specifiek atelierbeleid. Zo kunnen makers in Electron doorgroeien en meebepalen wie de volgende huurder wordt. Hieronder lees je meer over hoe dat gaat. Wil je er meer over weten: kom vooral langs op de de vrijmiborrel (op vrijdagen dus) vanaf een uur of vier. Daar zijn altijd huurders die je gráág meer vertellen. Clib.nu verzorgt de administratie en het beheer van ateliers in Breda; ook hen kun je benaderen als je een atelier in Breda zoekt.

 

Stappen

Als een atelier geheel vrijkomt, krijgen alle huurders een e-mail met 3 vragen:

 

 

 

Deze selectieprocedure vergroot de betrokkenheid en bezettingsgraad. Huurders houden de meeste invloed: het profiel wordt door hen bewaakt en verbeterd. De samenstelling van de commissie wisselt per vrijgekomen atelier. Zo bestaat de selectie altijd uit een betrokken groep die met respect en aandacht voor elkaars argumenten de selectie maakt.

 

Waarop wordt geselecteerd?

 

 

 

 

Elke broedplaats hanteert in meer of mindere mate een profiel als leidraad voor de selectie. De kracht van Electron zit hem in de diversiteit aan kunstenaars, vormgevers of ontwerpers – autonoom én toegepast. Zij zijn op verschillende niveaus ambitieuze professionele pioniers – pas afgestudeerd, mid-career of gearriveerd maker. De primaire drijfveer is het maken zelf; het ontwikkelen van een eigen, unieke signatuur. De maker wil werk van betekenis maken in deze wereld.

Financiële motivatie en marktwerking is hier niet de primaire drijfveer – eerder ambitie en de behoefte onderscheidend werk te maken. Overigens is werk van deze makers ook te vinden in de opdrachtensfeer; in de publieke en culturele sector, in leisure, marketing, retail, maatschappelijke projecten, onderwijs of bedrijfsleven. De maker onderhoudt een vindbare en actuele portfolio, houdt de artistieke identiteit scherp door met regelmaat eigenzinnige projecten te maken of aan te gaan. De maker houdt ervan anderen te ontmoeten, kennis te delen, meerdere disciplines te gebruiken en zijn werk sterker te maken door projectmatige samenwerkingsverbanden – zowel binnen als buiten het pand.

 

Waarom doet Electron dat allemaal?

 

Belangstelling voor broedplaatsen en hun toegevoegde waarde voor de stad neemt toe. Wij maken ons hard voor de zichtbaarheid en bekendheid van broedplaatsen onder een breder publiek.  Het ultieme doel: de broedplaats bestendigen, doorontwikkelen en (eeuwig) behouden voor cultuur; voor zoveel mogelijk creatieve makers én bezoekers. We zijn op verschillende manieren bezig om dat te realiseren. Momenteel is Electron partner in onderzoekstraject Bloeiende Broedplaatsen van Fontys Tilburg. Daarbij hebben TU/e & Fontys Tilburg Electron als ontwikkelcasus in Master project Cultural Incubator in Place opgenomen met als doel om doorontwikkeling van de broedplaats te helpen realiseren.

Interessant? Lees ook:

 

Meer weten? Zoek ons op of mail ons!