Electron Urban Art Projects

 Met Electron Urban Art Projects richt Electron zich op ondersteuning in makerschap, talentontwikkeling en co-creatie. Het model voorziet in tijdelijke en permanente kunsttoepassingen waarbij er wordt samengewerkt met een schakering van studenten, alumni en professionals die opereren op het gebied van social art en social design. Electron UAP verbindt professionals en amateurs, starters en studenten, ondernemers en cultuurmakers. Het uitgangspunt van Electron UAP is een structurele samenwerking, de deelnemende kunstenaars committeren zich aan Electron UAP voor een langere periode en daarmee ook aan de bewoners en overige betrokkenen. Samen met de kunstenaars worden er nieuwe structuren ontwikkeld waarbij wonen, werken en beleven verbonden worden.

Missie en visie

Electron stimuleert meer maatschappelijke relevantie voor kunst en cultuur door een rol te spelen bij actuele ontwikkelingen in de directe leefomgeving met het oog op de toekomst. Electron ziet de kunstenaar dan ook als een antropoloog, observerend, registrerend, analyserend en acterend. Met de nadruk op het activeren van de wens om mee te doen.

 

Thomas Ritzen Spiegelstokken 2014 (Wordt Vervolgd)