Over Electron

Stichting Electron

Stichting Electron is de in 2009 opgerichte organiserende kracht achter Electron: Motor voor kunst & vormgeving. Electron biedt een podium en functioneert als ontmoetingsplaats waar makers, opleidingen, culturele instellingen en het publiek met elkaar in aanraking komen en de actuele ontwikkelingen op het gebied van vormgeving en beeldende kunst. Electron weet dit te bewerkstelligen door wisselend in de functie van initiator, partner of facilitator op te treden. 

Electron is een open organisatie met oog voor ontwikkelingen in de samenleving die van invoed zijn op het handelen van kunstenaars en kunstuitingen. Electron verkent de mogelijkheden om artistieke veranderingen in opvatting, beleving en weergave in een maatschappelijke context te plaatsen. 

Electron is sinds 1 april verandert van koers en pand. Na jaren van mooie activiteiten, expo's, evementen en meer is het tijd voor een nieuwe weg en een frisse wind. We gaan flink inzetten op projecten in de publieke ruimte, in Liniekwartier en Drie Hoefijzers, gebieden in opkomst met enorme potentie. Dat betekent volop ruimte voor werkprocessen van kunstenaars in de openbare ruimte, die we in woord, beeld en actie op de voet gaan volgen en tonen via Witte Rook. 

De nieuwe locatie aan Liniestraat (111) maakt deel uit van de Bredase spoorzone waar (voormalige) industrie en woonwijk in elkaar overgaan. Overeenkomstig met de trend om stedelijke spoorzones te integreren, in plaats van isoleren, en culturele bestemmingen te stimuleren kan Electron lokaal opereren en tegelijkertijd een bovenlokaal bereik bewerkstelligen.

Stichting Electron ontvangt steun van de gemeente Breda en bkkc - provincie Noord-Brabant.

 

Electron logo